การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาดหุ้น : ประเภทและกลยุทธ์

ในตลาดการเงินที่ซับซ้อน เช่น ตลาดหุ้น เราต้องใช้วิธีการวิจัยและวิเคราะห์หลายวิธีก่อนตัดสินใจ ก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์เชิงลึก เราทุกคนเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเป็นรากฐานสำหรับกลยุทธ์การวิจัยของเรา

การใช้ตลาดการเงินและโปรแกรมการวิเคราะห์สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มโบรกเกอร์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ เช่น olymptrade คำแนะนำและเครื่องมือที่ทันสมัยของแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างมากในการวิจัยและการวิเคราะห์

 ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งคือวิธีใช้การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและปกป้องการลงทุน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่บอกเราถึงคุณภาพของหุ้นและรายละเอียดทั่วไปทั้งหมดเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้น ซึ่งวิธีนี้ ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดของหุ้นจะถูกวิเคราะห์โดย บันทึกทางการเงินของบริษัท, บันทึกประวัติ, มูลค่าตลาดปัจจุบัน, กำไรและขาดทุนของบริษัท และการวิเคราะห์คู่แข่ง บนพื้นฐานของการวิเคราะห์นี้ เราจะพิจารณาว่าอะไรควรเป็นมูลค่าที่ถูกต้องของหุ้น

หากการวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่ามูลค่ายุติธรรม (fair value) ของหุ้นต่ำกว่าราคาปัจจุบัน แสดงว่าการซื้อหุ้นนี้จะเป็นประโยชน์ ในทำนองเดียวกันหากราคาหุ้นปัจจุบันสูงกว่าราคายุติธรรมจากการวิเคราะห์ของเรา หมายความว่าเราต้องพิจารณาการขายเนื่องจากหุ้นมีราคาสูงเกินไป

 

นี่คือแนวคิดทั่วไปและภาพรวมของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและวิธีนำไปใช้ในการตัดสินใจ

ประเภทของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์อัตราส่วน : ในวิธีการวิเคราะห์ประเภทนี้ เราใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อวิเคราะห์หุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อัตราส่วนอาจรวมถึงอัตราส่วนขาดทุนต่อกำไร (L/B) กำไรต่อหุ้น, อัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B), อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PES) การวิเคราะห์แบบนี้จะให้มูลค่าหุ้นที่เป็นจริงมากกว่า

การวิเคราะห์ทั่วโลก : ในการวิเคราะห์ประเภทนี้ เราให้ความสำคัญกับตลาดการเงินโลกและผลกระทบต่อหุ้นของเรา ซึ่งอาจรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ, อัตราอินเทอร์เน็ต, อัตรา GDP, อัตราการว่างงาน และภัยธรรมชาติหรือที่คาดไม่ถึงในระดับโลกหรือระดับประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เราต้องคำนึงถึงวิกฤตหรือสงครามที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย

การวิเคราะห์บันทึกทางการเงิน : ในการวิเคราะห์ประเภทนี้ เรามุ่งเน้นที่มูลค่าและบันทึกของบริษัทนั้นๆ มากกว่า วิธีการวิเคราะห์ประเภทนี้ต้องการข้อมูลบันทึกทางการเงินของบริษัท, งบกำไรขาดทุน, กำไรหลังหักรายได้, สภาพเงินสด, หนี้สิน, การควบรวมกิจการ และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นครั้งคราว

การวิเคราะห์กลุ่ม : ในวิธีการวิเคราะห์ประเภทนี้ เราจะเห็นมูลค่าหุ้นของเราในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องการข้อมูลสำหรับแนวโน้มในภาคส่วนนี้, วิธีดำเนินการของคู่แข่ง, บริษัทใหม่และเก่า, การจัดอันดับหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนนี้, กฎหรือข้อบังคับที่จะเกิดขึ้นสำหรับภาคส่วนนี้ การวิเคราะห์ประเภทนี้ให้แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มโดยรวมของภาคธุรกิจและช่วยในการตัดสินใจ

การวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัท : ในวิธีการวิเคราะห์ประเภทนี้ เรามุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท วิธีการวิเคราะห์นี้อาจต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจล่าสุดของบริษัท, ประสบการณ์และการตัดสินใจในอดีตจากคณะกรรมการบริหาร, บันทึกการลาออกหรือพนักงาน, บันทึกการตัดสินใจ และโอกาสในอนาคตของบริษัท

การตัดสินใจของฝ่ายบริหารของบริษัทส่งผลกระทบต่ออนาคตของบริษัทและมูลค่าของหุ้น ดังนั้นเราต้องจับตาดูเอกสารที่ถูกเผยแพร่ของบริษัทและการตัดสินใจที่ดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการ

การปฏิบัติตามแนวทางการวิจัยนี้จะช่วยปกป้องการลงทุนและทำให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ใดที่ควรปฏิบัติตามในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

กลยุทธ์การลงทุนที่ยุติธรรม (Fair investing strategy): ก่อนตัดสินใจซื้อและขายหุ้น เราต้องระบุมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ซื้อหุ้นราคาต่ำแล้วขายราคาสูงย่อมได้กำไรงามและมั่นคง เป้าหมายคือการลงทุนในหุ้นมูลค่าต่ำเหล่านี้และถือไว้จนกว่าตลาดจะรับรู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของมัน

กลยุทธ์การลงทุนที่มั่นคง (Steady investing strategy) : โดยการระบุหุ้นที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตในอนาคต คุณจะสามารถเพิ่มความมั่งคั่งเมื่อเวลาผ่านไป บริษัทที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต, มีความต้องการในอนาคต, มีความเสี่ยงต่ำ และบันทึกในอดีตที่ระบุว่าได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสในการได้กำไรที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ด้วยการวิจัยที่เหมาะสม ทำให้ง่ายต่อการระบุประเภทของหุ้นเหล่านี้

กลยุทธ์รายได้ประจำ (Recurring income strategy) : กลยุทธ์ประเภทนี้ให้รายได้ประจำโดยได้รับเงินปันผล หากคุณต้องการรายได้ประเภทที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอและรายได้ประจำ คุณควรหาหุ้นที่มีการปันผลสม่ำเสมอจากสถิติในอดีต โดยทั่วไปแล้วหุ้นประเภทนี้จะทำงานได้อย่างมั่นคงในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

โดยสรุป การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นวิธีการตัดสินใจสำหรับตลาดการเงิน ด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัท, บริบททางเศรษฐกิจ, แนวโน้มของอุตสาหกรรม และคุณภาพการจัดการอย่างละเอียด นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นและศักยภาพในการเติบโตของหุ้น เราสามารถลดความสูญเสียของเราให้เหลือน้อยที่สุดและสามารถบรรลุเป้าหมายโดยอาศัยข้อมูล ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์หลายประเภทในปัจจุบันที่เราต้องพยายามหาความรู้อยู่เสมอ

เปิดบัญชีตอนนี้ ฟรี!

เพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ คุณก็ได้เป็นเจ้าของทองคำและแอปที่ใช้งานง่ายสุดๆ